Horgászvizeink

A Szamos és a Túr holtágai

tunyogmatolcsi holt szamos

A Szamos és a Túr mentén összesen hat holtágat vizsgáltunk, elhelyezkedésüket a 166. ábrán mutatjuk be. Valamennyi holtág a Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (Nyíregyháza) illetékességi területén található.

166. ábra. A Szamos és a Túr holtágai

1. Szamosszegi Holt-Szamos

A kettős patkó alakú holtág a 19. század végén végrehajtott mederszabályozás során alakult ki, a Szamos bal parti ármentesített területén helyezkedik el, közigazgatásilag a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szamosszeg községhez tartozik (167. ábra). Hossza 2,2 km, átlagos szélessége 37 m, területe 8 ha, vízmélysége 0,6 m, víztérfogata 48 ezer m\ Tulajdonosa és kezelője Szamosszeg község Önkormányzata. Medre erőteljesen feliszapolódott, vízi növényzettel erősen benőtt, vízminősége kedvezőtlen. Belvizekből, belterületi csapadékvizekből és szivárgóvizekből töltődik, intézményes vízcseréje megoldatlan. A szivattyús vízpótlás a Szamosból megoldható lenne. Funkciója: belvíztározás. Környezete a szomszédos belterület hatására rendkívül elszennyezett, különleges természeti értékei nincsenek.

167. ábra. A Szamosszegi Holt-Szamos helyszínrajza

2. Nábrádi Holt-Szamos

Az U-alakú holtág a 20. század elején végzett mederszabályozás során alakult ki, a jobb parti ármentesített területen található, közigazgatásilag a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nábrád községhez tartozik (168. ábra). Hossza 1,5 km, átlagos szélessége 38 m, területe 6 ha, átlagos vízmélysége 0,6 m, víztérfogata 36 ezer m-\ Tulajdonosa és kezelője Nábrád község Önkormányzata. Medre erőteljesen feliszapolódott, vízi növényzettel benőtt, vizének minősége kedvezőtlen. Vízcseréje megoldatlan, belvizekből, belterületi csurgalékvizekből és szivárgó vizekből töltődik, nem üríthető. Funkciója: belvíztározás. Környezetét intenzív művelésbe vették, a kertek a holtág partjáig nyúlnak. Rendezetlen és elszennyezett környezetű holtág, erőteljes antropogén hatásokkal.

168. ábra. A Nábrádi Holt-Szamos helyszínrajza

3. TUNYOGMATOLCSI TÖLGYES-HOLTÁG

Az északi irányban Szamoskér felé folytatódó Tunyogmatolcsi Holt-Szamosról leválasztott holtág a Szamos szabályozása során alakult ki, a bal parti ármentesített területen helyezkedik el. Közigazgatásilag a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tunyogmatolcs községhez tartozik (169. ábra). A holtág középtáján áttöltött, hossza 1,5 km, átlagos szélessége 47 m, területe 7 ha, átlagos vízmélysége 0,6 m, víztérfogata 42 ezer m\ Tulajdonosa és kezelője Tunyogmatolcs Község Önkormányzata. Medre rendkívüli mértékben feliszapolódott, növényzettel sűrűn benőtt, vizének minősége nagyon rossz. Vízcseréje megoldatlan, a belterületi csapadékvizek befogadója és szivárgó vizekből is töltődik. Funkciói: csapadékvíztározás, horgászat, halászat. Vízcseréjének és rehabilitációjának megoldása esetén jelentős halászati tevékenységre nyújthatna lehetőséget.

169. ábra. A Tunyogmatolcsi Tölgyes holtág és a Tunyogmatolcsi Holt-Szamos helyszínrajza

4. Tunyogmatolcsi Holt-Szamos

tunyogmatolcsi holt szamos

A legjelentősebb Szamos menti holtág a 19. században végrehajtott mederszabályozás során alakult ki, a bal parti ármentesített területen helyezkedik el. Közigazgatásilag a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tunyogmatolcs, Győrtelek, Tyúkod és Czégénydányád községekhez tartozik (169. ábra). Medrének hossza 25 km, szélessége szakaszonként 30 és 150 m között változik, területe 225 ha, átlagos vízmélysége 1,9 m, víztérfogata 4,3 millió m3. Állami tulajdonban van, kezelője a Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság. Medrének feliszapolt-sága és növényzettel való benőttsége szakaszonként változó, erőteljes, illetve közepes. Vizének minősége I-II. osztályú. A holtág a kiterjedt, részben külföldre is átnyúló belvízrendszerből töltődik fel, leüríthető gravitációsan a Szamos felé. Funkciói: belvíztározás és belvízelvezetés, horgászat, halászat. Nemrég még a tisztítatlanul bevezetett szennyvizek kedvezőtlen hatása alatt állt. A szennyvízbevezetést a holtág rehabilitációjának kapcsán megszűntették, a mederben lerakódott iszap egy részét eltávolították. A holtág teljes rehabilitációjának tervei rendelkezésre állnak. Egyes szakaszainak élővilága gazdag, tájesztétikai szempontból figyelemre méltó.

5. Szamossályi Holt-Szamos

holt szamos szamossalyi

A holtág a 19. századi folyószabályozás során keletkezett, a Szamos jobb parti ármentesített területén helyezkedik el, közigazgatásilag a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szamosújlak, Szamossályi és Hermánszeg községekhez tartozik (170. ábra). Hossza 6 km, átlagos szélessége 95 m, területe 57 ha, átlagos vízmélysége 2,8 m, víztérfogata 1,6 millió m-\ Állami tulajdon, kezelője a Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, halászati hasznosítója a Tisza-Szamos-közi Horgász Egyesület és a Holt-Szamos Horgász Egyesület. Medre közepes mértékben feliszapolódott és növényzettel közepesen benőtt, vizének minősége II. osztályú. Feltöltődése belvizekből történik, leürítése gravitációsan a Szamos felé lehetséges. Funkciói: belvíztározás, öntözővíz-tarozás, horgászat. Élővilága gazdag és változatos helyi természeti védelemre érdemes értékekkel rendelkezik.

170. ábra. A Szamossályi Holt-Szamos helyszínrajza

6. Malomszegi Túr-holtmeder

A holtág a 20. század eleji Túr-szabályozás során alakult ki, a bal parti ármentesített területen helyezkedik el. Közigazgatásilag a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Sonkád, Kölese és Csaholc községekhez tartozik (171. ábra). Hossza 5,7 km, átlagos szélessége 16 m, területe 9 hektár, vízmélysége 0,6 m, víztérfogata 54 ezer m-\ A Magyar Állam tulajdona, kezelője a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága. Medre erőteljesen feliszapolódott, vízi növényzettel jelentős mértékben benőtt. Vizét a Túrból lehet pótolni szivornyásan vagy szivattyúzással, de szivárgó vizekből is töltődik. Leürítése nincs megoldva. A ?szentély" típusú holtágak közé tartozik. A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet része. A tájvédelmi körzetben még két kisebb holtágat, - a Ricse-erdei Holt-Túrt (Túrricse) és a Túrerdői Holt-Túrt (Sonkád) - soroltak a ?szentély" típusú holtágak közé.

171. ábra. A Malomszegi Túr-holtmeder helyszínrajza

Online látogatóink

Oldalainkat 53 vendég és 0 tag böngészi

Cookie-k kezelése