Elnökségi ülések

2013.04.05-i elnökségi ülés határozatai

1/2013. Az Elnökség meghallgatta és elfogadta:
a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolót és a hozzászólásokra adott választ.
(egyhangúlag elfogadva)

2/2013. Az Elnökség megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi gazdálkodásról, vagyonmérlegről, zárószámadásról (taglétszám, fogási eredmény) adott jelentést.
(egyhangúlag elfogadva)

A megyei Szövetség 2012. évi eredmény levezetése:

Bevétel:

irányításon: 23.010.513 Ft
vízterületen: 42.584.431 Ft
Összesen: 65.594.944 Ft

Kiadás:

irányításon: 24.549.744 Ft
vízterületen: 33.718.957 Ft
összesen: 58.268.701 Ft
Eredmény: + 7.326.243 forint

Vagyonmérleg: eszköz és forrás oldalon megegyező: 27.247.872.- Forint

3/2013. Az Elnökség megtárgyalta és elfogadta a megyei Szövetség 2013. évi költségvetését az alábbi bevételi és kiadási főösszegekkel:

Irányításon: 32.960.000
Vízterületen: 37.408.500
Összesen: 70.368.500

(egyhangúlag elfogadva)

4/2013. Az Elnökség elfogadta a Szövetség dolgozóinak 2013. évi 5,7 %-os differenciált béremelését, 2013. január 1-től.

(egyhangúlag elfogadva)

5/2013. Az Elnökség tudomásul vette az egyesületi közgyűlések tapasztalatait, a közgyűléseken részt vett Szövetségi képviselők tájékoztatásai alapján. 

(egyhangúlag elfogadva)

6/2013. Az Elnökség elfogadta a Verseny Szakbizottság által előterjesztett 2013. évi megyei Versenynaptárt, továbbá a Megyei Versenyszabályzat módosítását, amit a Közgyűlésnek is elfogadásra javasol. 

(egyhangúlag elfogadva)

7/2013. Az Elnökség megbízta Virág Imre elnököt, hogy a 2013. évi megyei Küldöttértekezletet 2013. április 20.-án 9 órára hívja össze, helye: Start Vállalat Nyíregyháza, Bujtos út 32. szám, az alábbi napirendi pontokkal: (egyhangúlag elfogadva)

  1. Megyei Szövetség Elnökségének beszámolója a 2012. évi Küldöttközgyűlés óta végzett munkáról
  2. A megyei Szövetség 2012. évi zárszámadásának, vagyonmérlegének és a 2013. évi költségvetésének, és Munkatervének ismertetése, elfogadása
  3. Felügyelő Bizottság beszámolója
  4. Megyei Versenyszabályzat módosítása, elfogadása
  5. Hozzászólások, válaszadások
  6. A Küldöttközgyűlés Levezető elnökének és Munkabizottságainak megválasztása 
    (Mandátumvizsgáló, Szavazatszámláló)
  7. Megyei Elnökség, Szakbizottsági elnökök, Felügyelő Bizottság és az országos küldöttek megválasztása
  8. Különfélék

Határozatképtelenség esetén a fenti napirendi pontokkal a közgyűlést ismételten összehívom, 2013. április 20.-án 930 órára, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül.

8/2013. Az Elnökség elfogadta és megszavazta a kitüntetésekre tett személyi javaslatokat.

(egyhangúlag elfogadva)

Online látogatóink

Oldalainkat 176 vendég és 0 tag böngészi

Cookie-k kezelése