Tiszai horgászrend (szlovákul)

Tiszai horgászrend (Szlovákul)

hungary flag

slovak flag

ukraine flag

roman flag

    

logo color 340

Horná a dolná Tisza a jej povodie

Rybársky poriadok (Platný od 1. 2. 2020)


Vítame vás na Tisze a jej povodí! Záujmom všetkých je ochrana čistoty vodného toku a jeho prostredia! Aj touto cestou prajeme k príjemnej rybačke vhodnú vodnú hladinu, príjemné počasie v mene Zväzu športových rybárov župy Szabolcs-Szatmár-Bereg Neziskovej organizácie. Pripomienky ohľadne rýb a ochrany vôd môžete nahlásiť na zväz tel.: 42/411-372, alebo 30/62-72-882 alebo na email zväzu: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .

Na povolenke vyznačeného revíru je možné loviť podľa všeobecne platných rybárskych predpisov a nasledovných ustanovení:

Rybárske právo je možné vykonávať bez rušenia iných osôb, bez poškodzovania komunikácií, pamiatok a stavieb. Znečisťovať prostredie, alebo začať lov na znečistenom prostredí je zakázané. Od rybára loviaceho na znečistenom prostredí môže byť odobraná rybárska povolenka. Rybár je povinný po ukončení rybolovu odnieť so sebou smeti. Pri obmedzenej viditeľnosti a v noci je rybár povinný byť osvetlený, umožniť vykonanie kontroly rybárskej stráži a vykonať opatrenia nariadené rybárskou strážou. Porušenie predpisov pri výkone rybárskeho práva môže mať za následok úradný postup, trestnoprávne konanie alebo iné opatrenia. Pri porušení lovu rýb, pri zistení priestupku pri privlastnení rýb má rybárska stráž oprávnenie na odobratie rybárskeho lístka a oblastnej povolenky!

Množstevá ochrana rýb: pri výkone rybárskeho práva zákonom dané opatrenia na množsvo, mieru a časové obmedzenia sú dané zákonom 133/2013 dané v prílohe č.9 vydané Ministerstvom pre rozvoj vidieka s nasledovnými úpravami:

Rybár loviaci do sietí a dospelý rybár môže uloviť denne: ryby obmedzené mierou a počtom (ušľachtilých rýb) jedného druhu 3 ks, spolu 5ks. Z toho istého zákona prílohy č. 8 v druhom odseku vymenovaných druhov rýb v kategórii ostatných rýb ulovené denné množstvo (10 kg) včetne. Množstvo ulovených rýb za rok pre vlastnú potrebu: 100 ks ušľachtilých rýb. Pri love rýb s vršami (pascami na ryby) je povinný kontrolovať vrše maximálne do 24 hodín (vytiahnutím na hladinu)! Pre povolené, kolíkmi upevnené vrše (max. 3 ks) neplatí množstevné obmedzenie lovu inváznych nepôvodných druhov rýb, ale keď denný úlovok prekročí 10 kg inváznych nepôvodných druhov a pôvodných druhov rýb spolu je nutné ukončenie rybolovu v uvedený deň.

Rybár so zvýhodnenou oblastnou povolenkou denne: ryby obmedzené mierou a počtom (ušľachtilých rýb) môže uloviť z jedného druhu 2 ks, spolu 3ks. Z toho istého zákona prílohy č. 8 v druhom odseku vymenovaných druhov rýb v kategórii ostatných rýb môže uloviť denné množstvo (7 kg) včetne. Množstvo ulovených rýb za rok pre vlastnú potrebu: 70 ks ušľachtilých rýb.
Detský rybár: 1 ks ušľachtilej ryby, max. 5 kg iných druhov rýb, Z toho istého zákona prílohy č. 8 v druhom odseku vymenovaných druhov rýb v kategórii ostatných rýb môže uloviť denné množstvo (5 kg) včetne. Množstvo ulovených rýb za rok pre vlastnú potrebu: 50 ks ušľachtilých rýb.

Je zakázané odniesť ryby nad 10 kg z uvedených druhov: zubáč, šťuka a kapor! Ryby po odvážení a prípadnom fotení je potrebné opatrne vrátiť do vody. V prípade lovenia gumenými nástrahami je povolené použitie 1 ks jednoháčika.

Od 1. novembra do 15. marca je zakázané používanie sonaru z dôvodu ochrany rýb.

Na rieke Tisa a jej povodí Rybársky zväz vykonáva značkovanie rýb. Značku, miesto ulovenia, čas, váhu ryby, dĺžku, výšku prosíme s menom rybára a adresy zaslať poštou na župný rybársky zväz (4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 23. fsz. 10), alebo odovzdať rybárskej stráži. V prípade podmierečnej ryby nahláste len namerané údaje, značku neslobodno odstrániť! Zasielatelia týchto údajov budú odmenený vecnými cenami (200 m rybársky vlasec, alebo wobler), a na konci roka budú vylosované hodnotné ceny!

Nyíregyháza, 10. januára, 2020

Združenia športového rybolovu

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KÖZHASZNÚ SZÖVETSÉGE

Online látogatóink

Oldalainkat 49 vendég és 0 tag böngészi

Cookie-k kezelése