A 73/ 1997. (X.28.) FM-KTM együttes rendelet alapján a halfajok tilalmi ideje a következő:

  Halfaj Fajlagos tilami időszak Méret korlát
 domolyko  Domolykó 04. 15.–05. 31. 25 cm
 jaszkeszeg  Jászkeszeg 04. 15.–05. 31. 20 cm
 szilvaorru keszeg  Szilvaorrú keszeg 04. 15.–05. 31. 20 cm
 garda  Garda 04. 15.–05. 31. 20 cm
 paduc  Paduc 04. 15.–05. 31. 20 cm
 marna  Márna 04. 15.–05. 31. (3 db) 40 cm
 toponty  Ponty 05. 02.–05. 31. (3 db) 30 cm
 balin  Balin 03. 01.–04. 30. (3 db) 40 cm
 compo  Compó 05. 02.–06. 15. (3 db) 25 cm
  harcsa  Harcsa 05. 02.–06. 15. (3 db) 60 cm
 tilalmi időszakban 100 cm
 csuka  Csuka 02. 01.–03. 31. (3 db) 40 cm
 sebespisztrang  Sebes pisztráng 10. 01.–03. 31. (3 db) 22 cm
 menyhal  Menyhal   (3 db) 25 cm
 suger  Sügér 03. 01.–04. 30. minden
 sullo  Fogas süllő 03. 01.–04. 30. (3 db) 30 cm
 kosullo  Kősüllő 03. 01.–06. 30. (3 db) 25 cm
A rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint: 
a tilalmi idők az első nap nulla órakor kezd?dnek és az utolsó nap huszonnegyedik órájában végz?dnek. Ha az első nap szombatra, vagy pihenőnapra esik, a tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe. Amennyiben a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra, vagy pihenőnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon végződik. 

A halászati-horgászati törvény 39. § (1) bekezdése előírása szerint: 
Ha a halászati vízterületen vagy annak meghatározott részén a halállomány vagy élőhelyének védelme indokolja, a halászati hatóság - természeti vagy védett természeti terület esetén a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulásával - 

a) az előírt halászati tilalmi időt - legfeljebb tizenöt nappal - meghosszabbíthatja; 
b) korlátozhatja vagy megtilthatja egy vagy több halfaj halászását, horgászását; 
c) az előírt halászati tilalmi időt - legfeljebb tizenöt nappal - megrövidítheti, 

A törvény 40. §-ban rögzítettek szerint: 
Fogási tilalom alá tartozó vagy jogszabályban, illetve hatósági határozatban megjelölt fogási méretnél kisebb hal vagy más víziállat fogása esetén a halat, illetve a víziállatot a vízbe kíméletesen vissza kell helyezni. 

A halászati-horgászati törvény meghatározóan rögzíti az egyes halfajok tilalmi idejét és méretkorlátozását. 

A hazai vízterületek hasznosítóinak az előírásokat mindenkor be kell tartaniuk. 

Bizonyos esetekben a szakmai indokok, megfigyelések és tudományos vizsgálatok eredményei azt mutatják, az adott víz esetében a törvényi előírástól valamelyest eltérő tilalmi, vagy méretkorlátozási előírásra lenne szükség. 

Ilyen esetben a törvényben biztosított lehetőség szerint a víz hasznosítója megfelelő szakértői véleménnyel alátámasztott, indokolt kérelemmel fordulhat a halászati hatósághoz. 

A törvényi előírástól valamelyest eltérő szabályozást, meghatározott időtartamra (egy évre, vagy rövidebb időszakokra) a halászati hatóság határozata szerint lehet alkalmazni az adott vízterületen. 

A vízhasznosítók egy része él ezzel ezzel a lehetőséggel és esetek egy részében egy adott halfaj fogási tilalmi ideje alól felmentést kaphatnak legfeljebb egy évre. 

A tilalomi idővel védett halfajok ívási tevékenységének korai befejeztével, azt megfigyelésekkel, vizsgálatokkal alátámasztva a tilalmi idő lerövidítését kezdeményezhetik a halászati hatóságnál. 

A halászati hatóság jóváhagyása, határozata alapján a telepített halállományok védelme érdekében helyi, időszakos egy halfajra, vagy teljes halállományra vonatkozó fogási, horgászati tilalmak is elrendelésre kerülhetnek.


1. számú melléklet a 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelethez
Nem halászható (horgászható) halfajok és víziállatok jegyzéke

Rákok: 
Folyami rák (Astacus fluviatilis)
Kövi rák Austropotamobius torrentium
 
Körszájúak:
Dunai ingola Eudontomyzon mariae
Tiszai ingola (erdélyi ingola) Eudontomyzon danfordi
 
Halak: 
Állasküsz Chalcalburnus chalcoides
Botos kölönte Cottus gobio
Cifra kölönte Cottus poecilopus
Dunai galóca Hucho hucho
Dunai nagyhering Caspialosa kessleri
Felpillantó küllő Gobio uranoscopus
Fenékjáró küllő Gobio gobio
Fürge cselle Phoxinus phoxinus
Gyöngyös koncér Rutilus frisii
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus
Homoki küllő Gobio kessleri
Kövicsík Noemacheilus barbatulus
Kurta baing Leucaspius delineatus
Lápi póc Umbra krameri
Leánykoncér Rutilus pigus
Magyar bucó Zingel zingel
Német bucó Zingel streber
Petényi-márna (Magyar márna) Barbus meridionalis
Pénzes pér Thymallus thymallus
Réticsík Misgurnus fossilis
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer
Sima tok Acipenser nudiventris
Sőregtok Acipenser stellatus
Sujtásos küsz Alburnoides bipunctatus
Széles durbincs Gymnocephalus baloni
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus
Tarka géb Proteorhinus marmoratus
Törpecsík Sabanejewia aurata
Vágócsík Cobitis taenia
Vágótok Acipenser gueldenstaedti
Vaskos csabak Leuciscus souffia
Viza Huso huso
 
Békák:
valamennyi faja 

MOHOSZ kártya

MOHOSZ kártya

Egyesületek

Cím 
Alkaloida Lombik Horgász Egyesület (Tiszavasvári)
Apagy Horgász Egyesület (Apagy)
Barátság Horgász Egyesület (Vásárosnamény)
Beregdaróc Civil Fejlődéséért Szabadidő és Horgász Egyesület (Beregdaróc)
Beregi Tiszahát Horgász Egyesület (Tiszaszalka)
Beregi Tiszavirág 2009 Horgász Egyesület (Vásárosnamény)
Bezdéd Horgász Egyesület (Tiszabezdéd)
Bujtos Sporthorgász és Tájvédelmi Egyesület (Nyíregyháza)
Cégénydányád Önkormányzat Horgász Egyesület (Cégénydányád)
Cormoran Sporthorgász és Természetvédő Egyesület (Rakamaz)
Császárszállás Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Demecseri Sporthorgász Egyesület (Demecser)
Dolgozók Sporthorgász Egyesület (Kisvárda)
Ecsedi Láp Horgász Egyesület (Nagyecsed)
Fekete István Környezetvédelmi és Horgász Egyesület (Csengersima)
Felsőtiszai Vasutas Horgász Egyesület (Mándok)
Folyam Horgász Egyesület (Beregsurány)
HO-HO 2004 Horgász Egyesület (Tyukod)
Ho-Ho Horgász Egyesület (Mándok)
Holt-Szamos Horgász Egyesület (Szamossályi)
Ibrányi Horgász Egyesület (Ibrány)
KEMÉV Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Király Horgász Egyesület (Mezőladány)
Kis-Tisza Horgászegyesület (Kisar)
Kraszna Horgász Egyesület (Kocsord)
Kurucz Horgász Egyesület (Tarpa)
Leveleki Horgász Egyesület (Levelek)
Lokomotív Horgász Egyesület (Záhony)
Magyar Pergetőhorgászok Egyesülete (Nyírtelek)
Máriapócsi Horgász Egyesület (Máriapócs)
Nagykállói Sporthorgász Egyesület (Nagykálló)
Nagyközségi Horgász Egyesület (Ökörítófülpös)
Nyíregyházi Városháza Horgász és Szabdidő Egyesület (Nyíregyháza)
Nyírteleki Sporthorgász és Természetvédő Egyesület (Nyírtelek)
NYPA-SENIOR Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Olcsva Horgász Egyesület (Olcsva)
Postás Horgász Egyesület (Vásárosnamény)
Régi Iparosok Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Réti Csík Környezetvédő és Sporthorgász Egyesület (Kocsord)
Rétközi Horgász Egyesület (Nagyhalász)
Sóstógyógyfürdő Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Szabolcsi Földvár Horgász Egyesület (Szabolcs)
SZÁÉV Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Szatmárvidéki Horgász Egyesület (Mátészalka)
Székelyi Víztározó Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Téglagyár Horgász Egyesület (Fehérgyarmat)
Textiles Sporthorgász Egyesület (Nagyhalász)
Timári Horgász Egyesület (Timár)
Tisza-Rétköz Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Tisza-Szamosháti Horgász Egyesület (Tunyogmatolcs)
Tisza-Szamosközi Horgász Egyesület (Fehérgyarmat)
Tiszadadai Sulyom Természet-és Környezetvédő Egyesület (Tiszadada)
Tiszamenti Horgász Egyesület (Rakamaz)
Tiszanagyfalui Horgász Egyesület (Tiszanagyfalu)
Tiszaparti Horgász Egyesület (Gávavencsellő)
Tiszavirág HE (Milota)
Tiszavirág Horgász Egyesület (Gulács)
Tiszavirág Horgász Egyesület (Tiszadob)
Tokaji Horgász Egyesület (Tiszavasvári)
Tuzsér-Komoró „Barátság” Horgász Egyesület (Tuzsér)
Új Élet Horgász és Környezetvédelmi Egyesület (Tiszalök)
Vasas Horgász Egyesület (Nyírbátor)
Vasutas Sporthorgász és Természetvédő Egyesület (Gyüre)
Vasutas Sporthorgász és Természetvédő Egyesület (Nyíregyháza)
Zöld Nádszál Horgász Egyesület (Nyíregyháza)

logo color 700

csaszar presszo 1

tokaji_kovacs_to.jpg

Vízirendészeti Rendőrőrsök

Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj
Cím: 3910, Tokaj,
Széchenyi sétány 9/B.
Telefon: 47/352-677;
BM telefon: 30/66-39-576

Vízirendészeti Rendőrőrs Vásárosnamény
Cím: 4800 Vásárosnamény,
Wammala út 1-3.
BM telefon: 03-32/63-19