A Zagyva és a Tárna mentén összesen nyolc nagyobb holtágat vizsgáltunk, elhelyezkedésüket a 137. ábrán mutatjuk be. Az 1 -7 jelű holtágak a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (Szolnok) illetőségi területéhez, a 8 jelű Tárna menti holtág az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (Miskolc) illetékességi területéhez tartozik.

137. ábra. A Zagyva és a Tárna holtágai

1. Malomzugi Holt-Zagyva

A fiatal holtág a folyószabályozás során 1981-ben keletkezett, a Zagyva bal parti ármentesí-tett területén helyezkedik el, közigazgatásilag Szolnokhoz tartozik (138. ábra). Hossza 5,4 km, átlagos szélessége 24 m, területe 13 ha, átlagos vízmélysége 2,4 m, víztérfogata 312 ezer m\ Állami tulajdon, kezelője a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság. Medrének feliszapoltsága és vízi növényzettel való benőttsége közepes mértékű. Szivornyán keresztül magas Zagyva vízállásnál vize frissíthető. Leüríthető a stabil szivattyútelepen keresztül. Funkciói: belvíztározás, belvízlevezetés. Jóléti hasznosítása (hétvégi pihenés és sporthorgászat), a vízminőségtől függ. Külső partja mellett zártkertek találhatók.

A Malaniziifii Holt-Zagyva Szolnok határában (a holtág mellett hétvégi telkek)
138. ábra. A Malomzugi Holt-Zagyva helyszínrajza

2. Szászberki Holt-Zagyva

A patkó alakú holtág a Zagyva szabályozása során 1962-1963-ban keletkezett, a bal parti ár-mentesített területen helyezkedik el. Közigazgatásilag a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szászberek és Jászalsószentgyörgy községekhez tartozik (139- ábra). Hossza 2 km, átlagos szélessége 50 m, területe 10 ha, átlagos mélysége 1,7 m, víztérfogata 170 ezer m-\ Feliszapolt-sága előrehaladott, vízi növényzettel való benőttsége közepes. Állami tulajdon, kezelője a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság. Feltölthető szivattyúsán a Zagyvából, leüríthető szivattyúsán a Zagyva felé. Funkciói: belvíztározás, a közvetlen közelében lévő öntözőtelep vízellátására, továbbá haltenyésztésre és sporthorgászati célokra is hasznosítják. Élővilága változatos.

139. ábra. A Szászberki Holt-Zagyva helyszínrajza

3. Jánoshida-Berki Holt-Zagyva

A holtág a Zagyva szabályozása során alakult ki, a jobb parti ármentesített területen található, közigazgatásilag a Jász-Szolnok-Nagykun megyei Jánoshida és Alattyán községekhez tartozik (140. ábra). Hossza 2 km, átlagos szélessége 25 m, területe 5 ha, átlagos vízmélysége 60 cm, víztérfogata 30 ezer m-\ Tulajdonosa és kezelője Alattyán község Önkormányzata. Feliszapoltsága és növényzettel való benőttsége erőteljes, gyakran kiszáradhat. A Zagyvával közvetlen összeköttetése nincs, csak kis területről gyűjti össze a belvizeket. Funkciója: belvíztározás. Élővilága változatos, természeti értékei feltárásra várnak, nem tartozik természeti védelem alá vont területhez.

140. ábra. A Jánoshida-Berki Holt-Zagyva helyszínrajza

4. Mizsei Holt-Zagyva

A holtág a Zagyva mederrendezése során alakult ki, a bal parti ármentesített területen helyezkedik el, közigazgatásilag a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Jásztelek községhez tartozik (141. ábra). Hossza 3 km, átlagos szélessége 30 m, területe 9 ha, átlagos vízmélysége f ,5 m, víztérfogata 135 ezer m-\ Medrének feliszapoltsága előrehaladott, vízi növényzettel való benőttségének mértéke közepes. Tulajdonosa és kezelője Jásztelek község Önkormányzata. A Zagyvából friss vízzel szivattyúsán ellátható, belvízcsatorna nem torkollik bele. Lecsapoló műtárggyal nem rendelkezik, szivattyúsán üríthető. Funkciói: a közvetlen környezetéből származó vizek tarozása, a Zagyvából öntözési célra kivett víz vezetése és tarozása, horgászat. Intenzív halasítást is folytatnak a holtágon. A holtág által körbezárt terület felső részén zártkertek kialakítását tervezi az önkormányzat.

141. ábra. A Mizsei Holt-Zagyva és a Jásztelki Felső Holt-Zagyva helyszínrajza

5. Jásztelki Felső Holt-Zagyva

A holtág a Zagyva szabályozása során jött létre 1949-ben, a jobb parti ármentesített területen helyezkedik el, közigazgatásilag a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Jásztelek községhez tartozik (141. ábra). Hossza 2,3 km, átlagos szélessége 35 m, területe 8 ha, vízmélysége 1 m, víztérfogata 80 ezer m3. Tulajdonosa és kezelője Jásztelek község Önkormányzata. A Zagyvával közvetlen kapcsolata nincs, feltölthető mobil szivattyúval árhullám idején, vagy belvízből. Funkciója: belvíztározás, egyéb hasznosítása nincs.

6. Necsői Holt-Zagyva

A holtág a Zagyva szabályozása során keletkezett, a jobb parti ármentesített területen található, közigazgatásilag Jászberény városhoz tartozik (142. ábra). Hossza 3,4 km, átlagos szélessége 17 m, területe 6 ha, átlagos vízmélysége 1 m, víztérfogata 60 ezer m-\ Állami tulajdon, kezelője a Kossuth Szövetkezet. Medre erőteljesen feliszapolódott, vízi növényzettel közepesen benőtt. Vízpótlása gravitációsan vagy szivattyúsán oldható meg a Zagyvából. Leüríthető a Necsői zsilipen keresztül. Funkciói belvíztározás, öntözőyíz-tározás, horgászat. A Zagyva vízének minősége nem minden esetben felel meg öntözési és horgászati célú vízpótlásra.

142. ábra. A Necsői Holt-Zagyva és a Jászberény Városi Holt-Zagyva helyszínrajza
A Necsői Holt-Zagyva Jászberény közelében (áttöltés a holtág 1+204 szelvényében)

7. JÁSZBERÉNYI VÁROSI HOLT-ZAGYVA

A holtág a Zagyva szabályozása során alakult ki, a jobb parti ármentesített területen helyezkedik el, közigazgatásilag a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Jászberény városhoz tartozik (142. ábra). Hossza 7,9 km, átlagos szélessége 6 m, területe 5 ha, átlagos vízmélysége 1 m, víztérfogata 50 ezer m\ Tulajdonosa és kezelője Jászberény város Önkormányzata. Felisza-poltsága előrehaladott, vízi növényzettel való benőttsége szakaszonként változó, közepes mértékű, egyes szakaszokon előrehaladott. Feltölthető a Zagyvából gravitációsan, zsilipen keresztül, leüríthető gravitációsan a Zagyva felé. A városi szakaszon megépített három duzzasztóval vízszintje szabályozható. Funkciói: belvíztározás és belvízelvezetés, valamint a város tisztított szennyvizeinek befogadója. A holtág mentén mederrendezést és partrendezést végeztek. A belterületi partszakasz teljes mértékben beépített, viszonylag gondozott, míg a külterületi szakasz elhanyagolt. Erőteljes antropogén hatásoknak kitett holtág.

8. Jászdózsai Holt-Tarna

A fiatal holtág a Tárna patak Heves megyei szabályozása során 1978-ban alakult ki, az ármentesített területen helyezkedik el, közigazgatásilag a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Jászdózsa községhez tartozik (143. ábra). Hossza 2,7 km, átlagos szélessége 24 m, területe 6 hektár, átlagos vízmélysége 1,5 m, víztérfogata 90 ezer m-1 .Tulajdonosa, kezelője és fenntartója Jászdózsa község Önkormányzata. A horgászati jogot a Tarnamenti Horgász Egyesület bérli. A viszonylag fiatal meder feliszapoltsága és növényzettel való benőttsége csekély mértékű. Vizének minősége megfelel a halászati és horgászati célú hasznosításnak. Vízpótlása a holtág felső végénél magas vízálláskor gravitációsan, alacsony vízállásnál szivattyúsán megoldott. Leüríthető a Zagyva felé zsilipen keresztül. Funkciói: a közvetlen környezetében összegyülekező belvizek befogadása és elvezetése, horgászat. Jászdózsa község szempontjából tájformáló jelentőségű vízfelület, jelentős antropogén hatásokkal terhelt. Helyi természeti védettség alatt áll.

143. ábra. AJászáózsai Holt-Tarna helyszínrajza

Egyesületek

Cím 
Alkaloida Lombik Horgász Egyesület (Tiszavasvári)
Apagy Horgász Egyesület (Apagy)
Barátság Horgász Egyesület (Vásárosnamény)
Beregdaróc Civil Fejlődéséért Szabadidő és Horgász Egyesület (Beregdaróc)
Beregi Tiszahát Horgász Egyesület (Tiszaszalka)
Beregi Tiszavirág 2009 Horgász Egyesület (Vásárosnamény)
Bezdéd Horgász Egyesület (Tiszabezdéd)
Bujtos Sporthorgász és Tájvédelmi Egyesület (Nyíregyháza)
Cégénydányád Önkormányzat Horgász Egyesület (Cégénydányád)
Cormoran Sporthorgász és Természetvédő Egyesület (Rakamaz)
Császárszállás Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Demecseri Sporthorgász Egyesület (Demecser)
Dolgozók Sporthorgász Egyesület (Kisvárda)
Ecsedi Láp Horgász Egyesület (Nagyecsed)
Fekete István Környezetvédelmi és Horgász Egyesület (Csengersima)
Felsőtiszai Vasutas Horgász Egyesület (Mándok)
Folyam Horgász Egyesület (Beregsurány)
HO-HO 2004 Horgász Egyesület (Tyukod)
Ho-Ho Horgász Egyesület (Mándok)
Holt-Szamos Horgász Egyesület (Szamossályi)
Ibrányi Horgász Egyesület (Ibrány)
KEMÉV Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Király Horgász Egyesület (Mezőladány)
Kis-Tisza Horgászegyesület (Kisar)
Kraszna Horgász Egyesület (Kocsord)
Kurucz Horgász Egyesület (Tarpa)
Leveleki Horgász Egyesület (Levelek)
Lokomotív Horgász Egyesület (Záhony)
Magyar Pergetőhorgászok Egyesülete (Nyírtelek)
Máriapócsi Horgász Egyesület (Máriapócs)
Nagykállói Sporthorgász Egyesület (Nagykálló)
Nagyközségi Horgász Egyesület (Ökörítófülpös)
Nyíregyházi Városháza Horgász és Szabdidő Egyesület (Nyíregyháza)
Nyírteleki Sporthorgász és Természetvédő Egyesület (Nyírtelek)
NYPA-SENIOR Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Olcsva Horgász Egyesület (Olcsva)
Postás Horgász Egyesület (Vásárosnamény)
Régi Iparosok Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Réti Csík Környezetvédő és Sporthorgász Egyesület (Kocsord)
Rétközi Horgász Egyesület (Nagyhalász)
Sóstógyógyfürdő Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Szabolcsi Földvár Horgász Egyesület (Szabolcs)
SZÁÉV Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Szatmárvidéki Horgász Egyesület (Mátészalka)
Székelyi Víztározó Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Téglagyár Horgász Egyesület (Fehérgyarmat)
Textiles Sporthorgász Egyesület (Nagyhalász)
Timári Horgász Egyesület (Timár)
Tisza-Rétköz Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Tisza-Szamosháti Horgász Egyesület (Tunyogmatolcs)
Tisza-Szamosközi Horgász Egyesület (Fehérgyarmat)
Tiszadadai Sulyom Természet-és Környezetvédő Egyesület (Tiszadada)
Tiszamenti Horgász Egyesület (Rakamaz)
Tiszanagyfalui Horgász Egyesület (Tiszanagyfalu)
Tiszaparti Horgász Egyesület (Gávavencsellő)
Tiszavirág HE (Milota)
Tiszavirág Horgász Egyesület (Gulács)
Tiszavirág Horgász Egyesület (Tiszadob)
Tokaji Horgász Egyesület (Tiszavasvári)
Tuzsér-Komoró „Barátság” Horgász Egyesület (Tuzsér)
Új Élet Horgász és Környezetvédelmi Egyesület (Tiszalök)
Vasas Horgász Egyesület (Nyírbátor)
Vasutas Sporthorgász és Természetvédő Egyesület (Gyüre)
Vasutas Sporthorgász és Természetvédő Egyesület (Nyíregyháza)
Zöld Nádszál Horgász Egyesület (Nyíregyháza)

logo color 700

csaszar presszo 1

ozetanya.jpg

Vízirendészeti Rendőrőrsök

Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj
Cím: 3910, Tokaj,
Széchenyi sétány 9/B.
Telefon: 47/352-677;
BM telefon: 30/66-39-576

Vízirendészeti Rendőrőrs Vásárosnamény
Cím: 4800 Vásárosnamény,
Wammala út 1-3.
BM telefon: 03-32/63-19