I. A MEGYEI ELNÖKSÉG ÉS SZAKBIZOTTSÁGAINAK MUNKÁJA

1. A megyei Elnökség

Alapszabályunk értelmében a megye horgászegyesületeinek és azon keresztül horgászainak érdekképviseletét, érdekvédelmét látjuk el. Szaktanácsokat, és szolgáltatásokat nyújtunk horgászati, haltenyésztési, halászati vízterület kezelési, szervezeti és gazdálkodási kérdésekben. A feladatokat 2009. évben 8 főállású egy részmunkaidős, és 4 fő megbízásos szerződéssel rendelkező munkavállaló végezte. Továbbá részt vett és koordinálta a munkát a 11 főből álló Elnökség, a 3 főből álló Felügyelő Bizottság és saját területén hatékonyan tevékenykedtek a szakbizottságok is.

A megyei Elnökség munkáját az év folyamán szintén az Alapszabálynak, Működési Szabályzatnak valamint a 2009. április 18.-án megtartott megyei Küldöttközgyűlésen elfogadott munkatervnek és határozatoknak megfelelően végezte. Az Elnökség ötször ülésezett, összesen 28 határozatot hozott. 
Ez az írásos beszámoló időrendben tartalmazza a 2009. évi munkát, érintve minden jelentős eseményt, megvalósult projektet, szakmai sikereket.

A 2009. évet is mint mindig az elnökök-titkárok, gazdasági vezetők konzultációjával kezdtük, február 7.-én, a nyíregyházi Start Vállalat ebédlőjében, közel 100 fő részvételével. Meghívott előadókkal is igyekeztünk minél jobban tájékoztatni az egyesületeket a rájuk vonatkozó szabályzókról, lehetőségekről. A konzultáción elhangzott lényegesebb dolgokat megjelentettük a Villantó újságban is, amit minden megjelenést követőn elküldünk minden egyesületnek, néhány tiszteletpéldányban.

Nagyrészt a konzultáció után zajlottak az egyesületi közgyűlések, melyen meghívó alapján igyekeztünk részvételt biztosítani az Elnökség részéről. 
Március első hétvégéjén, ismét képviseltük a Horgász Szövetséget, immár ötödik alkalommal az Utazási Kiállításon, a Bújtosi Szabadidő csarnokban. Célunk ezen a kiállításon a horgászat, - mint a szabadidő hasznos eltöltésének forrása - népszerűsítése volt.

2009. év első jelentősebb munkái most is a pályázatírások voltak. 2008. évtől megszűnt a halgazdálkodási alap, így az FVM felé már második évben nem pályázhattunk. Az ún. állami halasítás, amit e helyett bevezettek csak az Állami tulajdonú vizek halasítását támogatta. Sajnos így több korábban forráshoz jutó egyesület hátrányt szenvedett.

A Nemzeti Civil Alap pályázata viszont 2009. évben is kiírásra került, éltünk a pályázat lehetőségével. 500 ezer forint támogatást kaptunk. Több egyesületnek is nyújtottunk segítséget az elkészítésben, beadásban. Úgy vettük észre, hogy egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel, bár elég szerényen támogatja a Civil Alapprogram a horgászegyesületeket.

NCA nyertes egyesületi pályázók 2009. évben:

Nagykállói Sport HE. 300.000,-
Vasutas HE. 300.000,-
Beregdaróczi HE. 400.000,-
Lokomotív HE. Záhony 100.000,-
Császárszállás HE. 350.000,-
Magyar Peregetők HE. Nyírtelek 200.000,-
Bújtosi Sporthorgász Egyesület 500.000,-
Városháza HE. Nyíregyháza 100.000,-
Tiszavirág HE. Tiszadob 100.000,-
Tisza-Szamosköz HE.F.gyarmat 250.000,
Textiles HE. Nagyhalász 100.000,
Kraszna HE. Kocsord 100.000,
Szatmárvidéki HE. Mátészalka 100.000,
Máriapcsi HE. 400.000,
Tiszavirág HE. Milota 400.000,
Postás HE. Vásárosnamény 200.000,
Száév HE. Nyíregyháza 100.000,
Tiszaparti HE. Gávavencsellő 100.000,

Összesen: 18 egyesület, 4,1 millió forint támogatást kapott.

(2006. évben 5 HE. nyert összesen: 800.000,- forintot, 2007. évben 9 HE: nyert: 1.550.000,- forintot a Nemzeti Civil Alapprogramból.)
Már több éve, így 2009-ben is pályáztunk a megyei jogú Város Önkormányzatának Gyermek-Ifjúsági-és Sportbizottságához, mint szabadidős sport szervezet, ahonnan 250 ezer forint támogatást kaptunk.

A fent említett pályázatok a több éves gyakorlat útján készültek, 2009. évben ezen túlmenően felkutattunk új pályázati lehetőségeket, és így akadtunk rá a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felhívására, ahová ?Környezeti nevelés Szabolcs-Szatmár-Bereg megye általános iskoláiban, különös tekintettel a vizek élővilágára? címmel nyújtottunk be pályázatot, ami a megmérettetésen jól szerepelt, és 4.815.000,- Ft-ot hozott számunkra. A saját erő mindössze 10 % kellett, hogy legyen. Ez a pályázat konkrétan egy oktatóanyag 10-13 éves általános iskolás gyermekek részére. A programot már teljesítettük, 5 nyíregyházi és 5 vidéki iskolában, (Tunyogmatolcs, Fehérgyarmat, Tiszadob, Vásárosnamény, Kocsord). A pályázat része volt, hogy az előadásokról 1 dvd-t kell készíteni és kiadni, aminek az anyagába tartozik még egy Magyarország halait és felismerésüket bemutató anyag is. A dvd 1 ezer példányban elkészült, igény esetén és a készlet erejéig a tagegyesületek valamint iskolák rendelkezésére bocsátjuk térítésmentesen. Ugyancsak ebbe a körbe tartozik az az ismeretterjesztő füzet is, ami könyvszerű formában szövegesen tartalmazza az előadás anyagát. A kiadvány újrahasznosított papírból készült. Szintén 1000 példányban 86 oldal terjedelemben és ugyancsak a gyerekek a célközönség. Az előadásokat nagyon élvezték a gyerekek, reméljük elérte célját.

2009 márciusában nagy sikerű halásztanfolyamot szerveztünk, mely után 69 fő tett sikeres halászvizsgát, a Földművelésügyi Minisztérium és a tatai Mezőgazdasági Szakközépiskola igazgatója és tanára közreműködésével. Halőreink is részt vettek ezen a képzésen, a törpeharcsa gyérítés miatt hasznos ez számukra.

Április hónapban mi is csatlakoztunk a - már több éve - a MOHOSZ által meghirdetett Országos Környezetvédelmi Naphoz. Takarítást szerveztünk halőreinkkel és a horgászokkal a vízpartokon. Egyre több egyesület vesz részt ezen az országos programon, melyet a MOHOSZ a Környezetvédelmi Minisztériummal közösen, oklevéllel, tárgyjutalommal elismer. 2009. évben oklevelet kapott egyesületek a kiemelt környezetvédelmi munkájukért az alábbiak voltak: Holt Szamos HE. Szamossályi, Bújtos HE. Nyíregyháza, Holt Tisza HE. Gyüre, Vasas HE. Nyírbátor, Beregdaróczi HE.

2009 áprilisában megtartottuk a soron következő Küldöttközgyűlést, melyen Radóczi János Úr is részt vett. Ezt megelőzően a márciusi Elnökségi ülésen is képviselte egyesületét, kifejtette azon álláspontját, hogy induljunk el egy közös együttműködés útján, de, feltehetően a közöttünk lévő jogvita miatt az együttműködés nem valósult meg, a korábbi gyakorlat szerinti 300 000 Ft-os támogatásról szóló szerződést sem újította meg a Szövetséggel.

Munkaügyi dolgainkról néhány szóban. Január 1.-től a dolgozók 4 %-os differenciált béremelése megtörtént, decemberben kifizetésre került a 13. havi bér.
2009. május 1.-től a tunyogmatolcsi Holt Szamos vízterületére felvettünk 1 fő főállású halőrt, mert a körülmények ezt indokolták. Ezt megelőzően 3 hónappal már Alkalmi Munkavállalói kiskönyvvel foglalkoztattuk. Jogosult volt a Start Extra kártya kiváltására, így 1 éven át mentesek vagyunk a járulékfizetési kötelezettség alól, a bére után. 
Az irodába is új kolleganő dolgozik, október 26.-ától, ő a Start Plussz Kártya kiváltására jogosult, mely után kedvezményes, mindössze 10 %-os járulék fizetési kötelezettség terheli szövetségünket, szintén 1 éven át.

Egész évben továbbra is folytattuk tagegyesületeinknek az ingyenes szakértői segítséget mellyel rendszeresen egyre többen élnek, pl. pontytilalom alóli mentesség kérése, kártérítési igények meghatározása, lejárt halgazdálkodási tervek felülvizsgálata. Ezekért korábban fizetni kellett az egyesületeknek.

Tavasztól-őszig lezajlottak a horgászversenyek, horgásztáborok az idén csak 1-1 turnusban, Leveleken és Tiszadobon. Az országos horgásztáborba is eljuttattunk 3 gyereket a Velencei tóhoz, Sukoróra.

Folyamatosan telepítettük a kezelésünkben lévő vízterületeinket. A Keleti főcsatornára és a tunyogmatolcsi Holt Szamosra az Elnökség határozata alapján bevezettük a nyugdíjas éves jegyet. Továbbá a Holt-Szamosra helyi horgászrendet készítettünk. Tettük ezt elsősorban azért, hogy a szemetelést, partrongálást szankcionálni tudjuk. Továbbá szabályoztuk a helyi horgászrendben, hogy a 12 kg feletti békés halat fogás után vissza kell helyezni a vízbe, továbbá tilos megtartani a 40 cm-nél kisebb fogassüllőt. Szabályozni szerettük volna még, hogy az Amur legkisebb kifogható méretét 50 cm-ben fogadja el a Szakigazgatási Hivatal, de ehhez nem járultak hozzá.

Úgy gondoljuk, hogy jelentős szakmai előre lépés lenne Szövetségünknél, - és természetesen egyesületeinknek is felajánlottuk - ha nyomon tudnánk követni halaink vándorlását, növekedését. Ezért 2009. év végén megrendeltünk 2 ezer darab haljelet, a 2010. tavaszi telepítések alkalmával indulna a haljelölés. Ennek publicitását is előkészítettük, többek között a horgász zsebnaptárra is rákerült, ami valamennyi horgászhoz eljut egyesületeinken keresztül.

Ingatlanjaink: A régi irodahelyiség továbbra is kiadó, esetleg eladó. 
A Császárszállási horgásztanya, jelenleg bérlővel üzemel, aki felé a megvásárlás lehetőségét a küldött közgyűlés jóváhagyta, de a mai napig ezzel nem élt.
A győrteleki horgásztanya értékesítésével kapcsolatban változás nincs. A kft, akivel előszerződést kötöttünk és pályázatot nyújtott be még nem nyert a pályázaton, sajnos a pályázatkezelő MVH hibájából első körben visszautasították, jelenleg az ügyben új eljárás lefolytatása mellett döntött a pályázatkezelő hatóság.

Az APEH megküldte, hogy a 2008. évi adójuk 1 %-ából Szövetségünk részére 83.769,- Ft-ot adományoztak a horgászok. Ez 37 ezer forinttal kevesebb, mint az előző évben volt. Ezúton is köszönjük azoknak, akik ránk gondoltak az 1 %-al.

2. A MEGYEI ELNÖKSÉG SZAKBIZOTTSÁGAINAK MUNKÁJA

a./ Verseny Szakbizottság

A 2009-es évi munkánk sem volt zökkenőmentes, de a ?régi új? csapat (értem ezalatt, hogy a választás után sem változott a versenyszakbizottság összetétele) nagy lelkesedéssel fogott hozzá a feladatok megoldásához. Meg volt az alapunk a sikeres munkához, ezek a következők:

 • az újonnan elfogadott megyei versenyszabályzat
 • A megyei versenynaptár
 • a 2009-es megtartott megyei közgyűlés útmutatói és anyagi lehetőségek meghatározása
 • az egyesületek, civil szervezetek és a megyei horgásztársak elvárásai

Megfogalmazhatjuk, hogy ezen alapokon dolgozva az elmúlt 10 év, de a megyei szövetség fennállásának az egyik legsikeresebb évét zártuk a verseny horgászat területén.

 • emelkedett a versenyzői létszám 
 • több verseny került megrendezésre
 • nőttek a fogási eredmények a versenyeken
 • eredményesen záródtak az egyesületekkel és a más szervezetekkel közösen szervezett és megrendezett versenyek
  Így a kitűzött céljaink maximálisan teljesültek.

Nagy feladat volt az Országos II. osztályú csapatbajnokságon való eredményes részvétel. Megnyerte a megyei válogatott a II. osztályt és így jövőre (2010-ben) az országos I. osztályba (NB I-be) folytathatja. Nagy felelősség volt, a résztvevők részéről, a családtól való távollét, bizonyos anyagi dolgokról való lemondás a nagyszerű siker érdekébe. Köszönet érte. 
Minden olyan eseményről, mely meghatározó volt a Kelet Magyarország a Villantó újság hasábjain beszámoltunk úgy a hangulatról, mint az eredményességről a Kölcsey TV, Villantó Magazinjába is.
Köszönet azoknak az egyesületeknek, akik a versenyekre a vizterületüket rendelkezésünkre bocsátották, köszönet az önzetlen segítőknek, a Megyei Horgász Szövetségnek, a Laguna 2 D Kft-nek, a Szabolcs Takarékszövetkezet Nyíregyházi Igazgatóságának, a Kelet Magyarország és a Kölcsey TV Villantó Magazin munkatársainak.

Gazdálkodásunkról:
A költségvetésben a 2009 évi versenyekre meghatározott és elfogadott összeget nem léptük túl, bizonyos megtakarítás realizálódott, mely megtakarítás nem ment a versenyek minőségének rovására. 
Kívánjuk, hogy 2010-ben is jó hangulatban, erőben, egészségben találkozzunk a versenyeken, a vízparton.
(a megyei versenyek eredményeit és a megyei ranglistát az 1. számú melléklet tartalmazza)

b./ Ifjúság-Oktatás Szakbizottság

2009. évben két megyei szintű tábort rendeztünk, de több egyesületi is volt. Jó visszhangja van az egyesületi táboroknak is, egyre több egyesület vállalkozik táboroztatásra.
A megyei táborok fő szponzora a Horgász Szövetség volt, továbbá Doránt Vilmos, a Laguna  2D Kft ügyvezetője. A Magyar Pergető Horgászok Egyesülete pedig horgászfelszereléssel járult hozzá a tábor jobb színvonalához. A MOHOSZ által rendezett országos horgásztáboron is képviseltettük megyénket, 3 gyermekkel. Mivel napjainkban igen kevés az értelmes, nevelő szándékú szabadidő eltöltését célzó rendezvény, a táborok kihasználták a lehetőséget, hogy a káros szenvedélyek elleni propaganda anyaga is bekerüljön a napi programok közé.
A tábor adta feladatokon kívül megpróbáltuk felmérni az egyesületek igényeit immár többedszer. Szerettük volna megtudni, milyen programok, rendezvények iránt merült fel igény részükről. Szomorúan tapasztaltuk, hogy igen kevés számban jeleztek vissza. 
2009. évben Szakbizottságunk egy igen nemes feladatban is részt vett a megyei Szövetség oldalán. A megye 10 iskolájában tartottunk előadást, jó magam ezt zenei aláfestéssel kombináltam, még inkább felhívva a gyerekek figyelmét. Az előadást a tavasz folyamán terepgyakorlat követi majd, melyben közvetlenül a vízparton a gyerekeknek lehetőségük nyílik, hogy az előadásokon hallottakat a gyakorlatban is megtapasztalják, illetve új ismeretekre tegyenek szert. 
A pályázati program teljesítése során szerzett tapasztalatainkat további iskolák számára is kamatoztatni kívánjuk, és reméljük, hogy egyre több egyesületet és iskolát sikerül bevonni céljaink elérése érdekében.

b./ Víz-és Környezetvédelmi Szakbizottság

A bizottság 2009. évi tevékenysége ? a vízterületek vonatkozásában - két fő témakör köré csoportosítható:

 • horgászkezelésű vizek
 • a horgászok által rendszeresen látogatott, de nem horgászkezelésű vízterületek

Megyénk vízterületei közül környezetvédelmi szempontból a legnagyobb veszélynek vannak kitéve a határokon túlról érkező folyók, melyek az utóbbi kategóriába taroznak. 
Megyénk legnagyobb folyója, a Tisza, korábban is számos ipari szennyezést élt át, melyeket részben a megyénk területén betorkoló kisebb folyók okoztak. Az elmúlt évben is előfordult több szennyezés a Szamoson és a Krasznán, utóbbi esetében jelentős halpusztulást is okozva.  Ezekről az eseményekről több bejelentés is érkezett a bizottsághoz, melyeket minden esetben továbbítottunk az illetékes hatóságokhoz, illetve a hasznosítóhoz. 
A Tisza esetében sajnos nem csak az ipar által közvetlenül okozott szennyezésről kell beszélnünk. Az elmúlt két évtizedben ugyanis Ukrajnát és Romániát is elérték a változások, ennek látható eredménye az évről évre nagyobb mennyiségben jelentkező kommunális hulladék, ugyanis főleg Ukrajna területén a Tisza hullámtere jelenti a szemétlerakó helyet.  Ma már ott tartunk, hogy évente több száz, vagy több ezer köbméter a vízen úszva érkező PET palackok mennyisége. Több fórumon szorgalmaztuk ennek a problémának a megoldását. Reményeink szerint a FETIKÖVIZIG a közeljövőben kiépíttet egy kármentesítő helyet a Felső-Tiszán, és ennek köszönhetően a folyó Gulács községtől mentesül az úszó szeméttől. A Kraszna és a Szamos folyókra is tervezés alatt áll (magyar-román összefogással) az uszadékszennyezés és olajszennyezés eltávolítására is alkalmas kármentesítő helyek létesítése. 
Felismerve a térség természeti értékeit, a rövidesen meginduló Szatmár-Beregi Natúrpark fejlesztési program keretein belül támogattuk a folyó élővilágát bemutató ?Tisza bemutatóház? létrehozását, ahol a Szatmár-Beregi Natúrpark látogatóközpontja helyet és megjelenést biztosíthat a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége bemutató kiadványainak, és rendezvényeinek.  Az erről szóló megállapodás tervezetét elfogadásra az Elnökség elé terjesztjük.

A Víz Világnapja alkalmából a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Duna Múzeum által közösen minden évben kiírásra kerülő pályázatokra felhívtuk az egyesületek figyelmét, ennek köszönhetően szép eredményeket értek el megyénk versenyzői. A díjakat az országos ünnepségen vehették át a minisztertől. Reméljük, hogy 2010-ben, immár a harmadik egymást követő évben is lesz megyénkből dobogós helyezést elérő résztvevő. 
A horgászkezelésű vizeken a legnagyobb problémát az aszályos időjárás okozta. A rendkívül száraz nyár következtében több vízkezelő küzdött a vízhiánnyal, valamint az átmelegedett vizekben algavirágzás is rendszeresen előfordult. Sajnos néhány helyen halpusztulás is előfordult. Problémát okoz az is, hogy jelenlegi szabályozás mellett új kutak létesítése szinte lehetetlen, és nagyobb vízfelület esetén a már meglevő kutak üzemeltetése is megterhelő az egyesületek számára. A természetes vizekből történő vízpótlás is évről évre költségesebb, több helyen megszűnt a természetes vízpótlást biztosító csatorna, vízfolyás.

A horgászok környezetvédelmi aktivitása általában a kisebb egyesületeknél jobb. Megyénk egyesületei nagy számban vettek részt az elmúlt évben is a MOHOSZ által meghirdetett környezetvédelmi napon a helyileg megszervezett munkákban. Ennek elismeréseképpen most is több egyesületet jutalmazott oklevéllel a Szövetség. 
A szakbizottsághoz év közben több tagegyesület képviselője kereste meg szakmai kérdésekkel. Ezekben az esetekben segítséget nyújtottunk, vagy amennyiben arra szükség volt, megfelelő szakértőhöz, laboratóriumhoz vagy hatósághoz közvetítettünk. 
Segítettünk levegőztető berendezés vásárlásában. Jelenleg az általunk ismert berendezések közül a legjobbnak tartott típust csak külföldről lehet beszerezni, ezért az előző évben már kezdeményeztük több hazai cégnél egy alacsony árfekvésű, de megfelelő teljesítményű levegőztető berendezés kifejlesztését és gyártását. A mintadarabok el is készültek, sajnos az ár még mindig nem megfelelő.
A megye horgászai, de elsősorban a vízkezelő horgászegyesületek számára szakmai napot szerveztünk, melyet a téli konzultációval egybekötve meg is tartottunk. Dr. Molnár Gábor állatorvos, a halbetegségek szakértője és Halasi-Kovács Béla hidrobiológus mint meghívott előadók válaszoltak a horgászok kérdéseire. Lehetőséget biztosítunk minden egyesület számára, hogy problémáik kezelésére ? akár helyszíni vizsgálatok elvégzése mellett ? a jövőben is megfelelő szakmai segítséget kapjanak. abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a megyei szövetség ügyvezetője is szakember, aki azonnal és közvetlenül tud segíteni tanácsaival, de közreműködnek az említett szakértők, valamint dr. Gorda Sándor, a halgazdálkodási Kutatóintézet munkatársa is.

Nagyon fontosnak tartjuk a szövetség és az ifjúsági és oktatási bizottság együttműködésében,  az ifjúság környezet központú nevelése érdekében elindított programját, mert a következő generációk gondolkodásmódja meghatározó lesz vizeink megóvása szempontjából. 
Bízunk abban, hogy a következő évet is sikeresen, környezeti katasztrófáktól mentesen zárjuk majd. Szeretnénk, ha a horgászok megfelelő halállománnyal rendelkező vizek tiszta és rendezett partján hódolhatnának szenvedélyüknek.

c.) Halgazdálkodási Szakbizottság

A Halgazdálkodási Szakbizottság 2009. december 4.-én tartotta év értékelő ülését, Császárszálláson, ahol az alábbiak szerint vitattunk meg a 2009. évi munkát, és a tapasztalatok összegzése után tervezzük a 2010. évi feladatokat.

Beszámoló a 2009. évi munkáról
Év elején lékeléssel kezdtünk valamennyi Szövetségi vízen, továbbá figyelő szolgálatot állítottunk fel. Két egyesület is megkereste Bizottságunkat, hogy segítsünk be az ellenőrzésbe. Leveleken 3 feljelentés is született.
Jó volt az együttműködés a rendőrökkel és a vízirendőrökkel valamint a polgárőrséggel, Mátészalkán, Tiszavasváriban és az Érkerti Rendőrőrsön. Vízterületenként végig haladva az alábbi feladatokat láttuk el.

Császárszállási víztározó
Összevont ellenőrzést kétszer hajtottunk végre, 7 fő rendőr és 8 fő halőr bevonásával. 5 főt figyelmeztettünk, 5 fő esetében feljelentést kellett készítenünk, 2 főtől az Államijegy is bevonásra került. 
Császáron telepítésen 10 alkalommal vettünk részt és ellenőriztük a szállítmányt.
Sajnos kora ősszel egy nagy vihar vonult végig ezen a vízen, felkavarta az iszapot és ennek következtében sok süllő elpusztult, kb. 300-350 kg.
Ebben az évben is megszerveztük a Környezetvédelmi Napot, elég sokan részt vettek rajta. Az összeszedett szemetet UAZ-zal elszállítottuk a szemétlerakó helyre. A munkában segítőket egy tál étellel vendégeltük meg. 
Szintén Császáron van a Szövetség kezelésében a nemrégiben kezelésbe kapott császárszállási tápcsatorna. Az idén telepítettünk is 2 alkalommal, keszeg, kárász és ponty halállományt. Itt volt megrendezve a császári egyesület háziversenye is, ami nagyon jól sikerült. A nyáron itt is volt halpusztulás, amit jeleztünk a vízügy felé.
Császáron örökzöld probléma, ami 2009.-ben is fennállt a szörfözés, kenuzás, fürdőzés. Ebben kérném majd a rendőrség segítségét.

Tunyogmatolcsi Holt Szamos
Erre a vízterületre 2009. évben a Szövetség még egy főállású dolgozót alkalmaz. Több alkalommal szerveztünk ellenőrzéseket rendőrökkel, valamint szakbizottsági tagjainkkal (Orosz Sándor, Rabatin János, Szondi Gyula) és a szövetség halőreivel. Ezek az ellenőrzések mindig eredményesek voltak. Az ellenőrzés végeztével közösen kiértékeltük a tapasztaltakat. A haltelepítéseken rendszeresen ott voltunk és ellenőriztük. Összevont ellenőrzés 3 alkalommal volt, 12 fő rendőr, 9 fő halőr és szakbizottságunk. 6 fő lett feljelentve engedély nélküli horgászatért, 7 fő lett figyelmeztetve, többnyire 3 botos horgászatért, 10 db hálót sikerült felvennünk, a Fülpösi részen. Ezen a vízterületen ebben az évben környezetszennyezést is észleltünk, permetszert engedett egy gazda a vízbe. Meg tettük a feljelentést.

Keleti főcsatorna
Összevont ellenőrzést 2 alkalommal végeztünk, ezen 8 fő vett részt. Molnár József, a halőr rendszeres segítséget kap a Tiszavasvári Rendőrségtől. Telepítéseken 6 alkalommal vettünk részt, ellenőriztük a szállítmányokat. A Keleti főcsatorna nyáron jobban látogatott, a jövőben azt tervezzük, hogy nyáron több összevont ellenőrzést végzünk majd.

Tiszadob
Telepítéseken rendszeresen jelen voltunk, összevont ellenőrzést 1-szer tartottunk, 4 fővel.

Tiszatelek XX. sz. csatorna
Kétszer volt telepítés, összevont ellenőrzés is kétszer volt, 4 fővel. A nyár folyamán  itt is észleltünk egy kis halpusztulást, ami a csekély vízszintnek tudható volt be.

Mátyusi Rózsás holtág
Ellenőrzés nem volt, telepítés egyszer. Szerintem ez a vízterület több figyelmet érdemelne.

A Szövetségtől minden segítséget megkapnak a halőrök és a Bizottságunk egyaránt. A nemrégiben vásárolt 2 db infra kamera, elektromos csónakmotor is segíti munkánkat. A kamerával úgy is lehet filmet és fényképet készíteni, hogy rögzítik egy fára, és bizonyos időközönként az fényképez. Tehát a halőrnek még ott sem kell lennie.

2009. évben feljelentettek kimutatása:

Vízterület neve

A szabálysértés módja

szabálysértés száma

Kiszabott bírság/fő

Holt Szamos engedély nélküli halászat 6 fő 60-150 ezer forintig
engedély nélküli horgászat 55 fő 15-50 ezer forintig
3-4 botos horgászat 17 fő 10-30 ezer forintig
Hamisan nyilatkozók - -
Tiltott módszer (gereblyézett) - -
Császárszállás engedély nélküli horgászat 3 fő 15 ezer forintig
A helyi horgászrend megsértése (megtartottak 4-11 db méretes pontyot) 2 fő 25-60 ezer forintig
Keleti főcsatorna engedély nélküli horgászat 32 fő 10-30 ezer forintig
Tiszadob Engedély nélküli halászat 1 fő 60 ezer forint
Engedély nélküli horgászat 11 fő 15 ezer forint
6 botos horgászat 1 fő 100 ezer forint
Összesen:   128 fő  

II. HORGÁSZLÉTSZÁM ÉS AZ EGYESÜLETEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

A megyei horgászlétszám 2009. évben csökkent, (105 fővel) a 2008. évihez viszonyítva, jelentős csökkenés az ifiknél tapasztalható, a felnőtt létszám 57 fővel csökkent.

Megyei horgászlétszám:

Tag                            2008. év                   2009. év                 Változás 

Felnőtt                         12.716 fő                12.659 fő                -57 fő
Ifjúsági                         532 fő                     442 fő                     -90 fő

Kedvezményezett         19 fő                       0 fő                         -19 fő

Gyermek                      1.287 fő                 1.348 fő                   +61 fő

Összesen:             14.554 fő            14.449 fő            -105 fő    

2009. évben is 71 horgászegyesület működött, két új egyesület is alakult, a vásárosnaményi Beregi Tiszavirág 2009. HE, és a nagyhalászi Potyka HE.
(Az egyesületek taglétszám alakulását az 1. sz. táblázat tartalmazza.)

III. FOGÁSI EREDMÉNYEK, HALGAZDÁLKODÁS
1./ Fogási eredmények

2009. évben az össz-halfogás nőtt, (65 mázsával) az elmúlt évihez viszonyítva, viszont az 1 fogási naplóra kimutatott halfogás csökkenést mutat, amit igazából megmagyarázni nagyon nehéz, tekintettel arra, hogy több mint 500-al többen adták le a naplójukat, de a horgászok létszáma viszont nem változott, ezért nem teljesen világos, hogy végül is miért csökkent az 1 főre jutó kifogott halmennyiség. Nőtt a halfogás az egyesületi és a szövetségi vizeken egyaránt, ami örvendetes, a sok magántó mellett. 
A vízkezelő egyesületek saját vizén fogott zsákmányt külön táblázatba foglaltuk. 
(3/a. táblázat)

Megyei átlag egy leadott fogási naplóra: 
2008-ban  19,62 kg  2009-ben  19,21 kg

Országos átlag egy leadott fogási naplóra:
2008-ban  21,35 kg  2009-ben  19,93 kg

(A fogási eredményeket a 2,3, 3/a, az országos fogási eredményt a 8. számú táblázatok tartalmazzák)

2. Megyei Szövetség és egyesületek által kezelt vizek halgazdálkodása
2009. évi területi jegy árbevételünk alulmaradt a tervezettől a Császárszállási és a tunyogmatolcsi víztározón. Meghaladta a tervezettet a Keleti főcsatorna bevétele.

A telepített halak összértéke 2009. évben 13.255.612,- Ft, ehhez még hozzá kellene adni, az Állami halasítást, ami 1.596.660,-,- Ft-ot jelent. Így gyakorlatilag: 14.852.272,- Ft értékű hal került a Szövetségi vizekbe!!!

A Horgászegyesületek által kezelt vizekbe kihelyezésre került: 

előnevelt Ponty 178.000 db
előnevelt Csuka 17.800 db
előnevelt Süllő 61.501 db
előnevelt Amur 1.000 db
Süllő Fészek 10.000 db
Előnevelt Balin 20.000 db
Összesen: 288.301 db

Ponty egynyaras  5.260 kg
Ponty kétnyaras 26.020 kg
Ponty háromnyaras 72.139 kg
Ponty összesen: 103.419 kg

Továbbá:

 • Amur egynyaras: 500 kg,
 • Süllő egynyaras: 150 kg,
 •  Amur II-III nyaras: 6.044 kg,
 • Busa 1.217 kg,
 • Csuka I nyaras: 975 kg,
 • Süllő II nyaras: 732 kg,
 • Harcsa II-III. nyaras: 800 kg,
 • Keszeg: 7.319 kg,
 • Kárász: 32.679 kg.
 • Afrikai harcsa: 869 kg.
 • Összes egyesületi telepítés 2008-ben:     81.200  db  és  123.193 kg.
 • Összes egyesületi telepítés 2009-ben:   288.301  db  és  154.704 kg.

2008. évben az egyesületek összesen: 78.909.556,- Ft értékben telepítettek, míg 2009. évben 100.681.017,- Ft a telepítések összege. Természetesen ebben a számban sem jelentkezik az az összeg, ami az ún. Állami halasítások révén az egyesületekhez került.
(A halasítás részletezését a 4.sz. táblázat tartalmazza)

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
SZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKSÉGE

1. sz. TÁBLÁZAT

2. sz. kimutatás a megyei fogási eredmények összesítéséről TÁBLÁZAT

3/1. sz. kimutatás az egyesületek kezelésében lévő vizeken zsákmányolt halfogásról - TÁBLÁZAT

3/2. sz. kimutatás az egyesületek kezelésében lévő vizeken zsákmányolt halfogásról - TÁBLÁZAT

4. sz. halasítási TÁBLÁZAT

2009. évi megyei versenyek eredményei

 

 

MOHOSZ kártya

MOHOSZ kártya

Egyesületek

Cím 
Alkaloida Lombik Horgász Egyesület (Tiszavasvári)
Apagy Horgász Egyesület (Apagy)
Barátság Horgász Egyesület (Vásárosnamény)
Beregdaróc Civil Fejlődéséért Szabadidő és Horgász Egyesület (Beregdaróc)
Beregi Tiszahát Horgász Egyesület (Tiszaszalka)
Beregi Tiszavirág 2009 Horgász Egyesület (Vásárosnamény)
Bezdéd Horgász Egyesület (Tiszabezdéd)
Bujtos Sporthorgász és Tájvédelmi Egyesület (Nyíregyháza)
Cégénydányád Önkormányzat Horgász Egyesület (Cégénydányád)
Cormoran Sporthorgász és Természetvédő Egyesület (Rakamaz)
Császárszállás Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Demecseri Sporthorgász Egyesület (Demecser)
Dolgozók Sporthorgász Egyesület (Kisvárda)
Ecsedi Láp Horgász Egyesület (Nagyecsed)
Fekete István Környezetvédelmi és Horgász Egyesület (Csengersima)
Felsőtiszai Vasutas Horgász Egyesület (Mándok)
Folyam Horgász Egyesület (Beregsurány)
HO-HO 2004 Horgász Egyesület (Tyukod)
Ho-Ho Horgász Egyesület (Mándok)
Holt-Szamos Horgász Egyesület (Szamossályi)
Ibrányi Horgász Egyesület (Ibrány)
KEMÉV Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Király Horgász Egyesület (Mezőladány)
Kis-Tisza Horgászegyesület (Kisar)
Kraszna Horgász Egyesület (Kocsord)
Kurucz Horgász Egyesület (Tarpa)
Leveleki Horgász Egyesület (Levelek)
Lokomotív Horgász Egyesület (Záhony)
Magyar Pergetőhorgászok Egyesülete (Nyírtelek)
Máriapócsi Horgász Egyesület (Máriapócs)
Nagykállói Sporthorgász Egyesület (Nagykálló)
Nagyközségi Horgász Egyesület (Ökörítófülpös)
Nyíregyházi Városháza Horgász és Szabdidő Egyesület (Nyíregyháza)
Nyírteleki Sporthorgász és Természetvédő Egyesület (Nyírtelek)
NYPA-SENIOR Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Olcsva Horgász Egyesület (Olcsva)
Postás Horgász Egyesület (Vásárosnamény)
Régi Iparosok Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Réti Csík Környezetvédő és Sporthorgász Egyesület (Kocsord)
Rétközi Horgász Egyesület (Nagyhalász)
Sóstógyógyfürdő Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Szabolcsi Földvár Horgász Egyesület (Szabolcs)
SZÁÉV Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Szatmárvidéki Horgász Egyesület (Mátészalka)
Székelyi Víztározó Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Téglagyár Horgász Egyesület (Fehérgyarmat)
Textiles Sporthorgász Egyesület (Nagyhalász)
Timári Horgász Egyesület (Timár)
Tisza-Rétköz Horgász Egyesület (Nyíregyháza)
Tisza-Szamosháti Horgász Egyesület (Tunyogmatolcs)
Tisza-Szamosközi Horgász Egyesület (Fehérgyarmat)
Tiszadadai Sulyom Természet-és Környezetvédő Egyesület (Tiszadada)
Tiszamenti Horgász Egyesület (Rakamaz)
Tiszanagyfalui Horgász Egyesület (Tiszanagyfalu)
Tiszaparti Horgász Egyesület (Gávavencsellő)
Tiszavirág HE (Milota)
Tiszavirág Horgász Egyesület (Gulács)
Tiszavirág Horgász Egyesület (Tiszadob)
Tokaji Horgász Egyesület (Tiszavasvári)
Tuzsér-Komoró „Barátság” Horgász Egyesület (Tuzsér)
Új Élet Horgász és Környezetvédelmi Egyesület (Tiszalök)
Vasas Horgász Egyesület (Nyírbátor)
Vasutas Sporthorgász és Természetvédő Egyesület (Gyüre)
Vasutas Sporthorgász és Természetvédő Egyesület (Nyíregyháza)
Zöld Nádszál Horgász Egyesület (Nyíregyháza)

logo color 700

tokaji_kovacs_to.jpg

Vízirendészeti Rendőrőrsök

Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj
Cím: 3910, Tokaj,
Széchenyi sétány 9/B.
Telefon: 47/352-677;
BM telefon: 30/66-39-576

Vízirendészeti Rendőrőrs Vásárosnamény
Cím: 4800 Vásárosnamény,
Wammala út 1-3.
BM telefon: 03-32/63-19

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező cég, a villantomagazin.com és villantomagazin.hu is használ cookie-kat. A cookie (magyarul süti) egy kisméretű egyedi szöveges információs fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. Adatvédelmi szabályzat