Besorolatlan

Kedves Horgásztárs!
Üdvözöljük a Császárszállási víztározón! A tározó tisztaságának és környezetének megóvása érdekében számítunk segítő magatartására. A horgászathoz kedvező vízjárást, jó horgászidőt és kellemes szórakozást kívánunk! A víztározón a Horgászat Általános Szabályai alapján és az attól eltérő alábbi rendelkezések szerint lehet horgászni:
Foglalt, vagy jelölt hely nincs, kivételt képez a magántulajdonú horgászállás (melyet a tulajdonos megérkezésekor a horgász köteles átengedni), és a mozgáskorlátozottak részére kijelölt hely (a kifolyócsatornától jobbra eső rész).

Fogási korlátozások:
a./ napi korlátozás darabszám korlátozás alá eső halakból:
- felnőtteknek: fajonként 2 db, összesen: 3 db
- ifiknek: fajonként 1 db, összesen: 2 db
- gyermekeknek 1 db

b./ napi korlátozás az egyéb, a 133/2013. (XII.29) VM rendelet 28. §. 2 .bek. alapján horgászható halakból (amur kivételével):
- felnőtteknek: 5 kg
- ifiknek: 3 kg
- gyermekeknek: 2 kg.

c../ éves korlátozás darabszám korlátozás alá eső halakból: (az amurt is ideértve)
- gyermekeknek: 10 kg
- nyugdíjasoknak és ifiknek: 50 kg
- nyugdíjasoknak éjjel-nappali éves jeggyel, vala-mint felnőtt éves nappali jeggyel 70 db vagy 70 kg, 
- felnőttek éjjel nappali éves jeggyel évente 100 kg vagy 100 db (amelyiket hamarabb eléri!)

Az éves fogás teljesítése után csak új érvényes napijeggyel lehet horgászni! A 10 kg feletti pontyot, amurt és egyéb nemes halat a folyami harcsa kivételével a fogás után vissza kell helyezni a vízbe! Gépkocsival parkírozni csak a megengedett helyeken lehet! A tározón csak a jogszabályoknak megfelelő állapotú, és felszereltségű csónakból lehet horgászni, amely a Szövetség által nyilvántartásba van véve és tulajdonosa „Csónaktartási engedéllyel” rendelkezik, amit köteles magánál tartani. Csónakkal kikötni csak a Horgásztanyánál és a Vízügyi Igazgatóság területén lévő csónakkikötőben lehet. Csónakból horgászni csak a parti horgászok zavarása nélkül szabad, napnyugtától-napkeltéig a csónak használata tilos! A tavon horgászni napkeltétől-napnyugtáig, illetve péntek, szombat és a naptári ünnepnapokat megelőző nap napnyugtától-napkeltéig külön engedély birtokában lehet. Sötétedés után a vízparton horgászfelszereléssel érvényes éjszakai területi engedély nélkül tartózkodni tilos! Éjszakai horgászat esetén a horgász köteles a horgászhelyet jól láthatóan megvilágítani, az ellenőrzést lehetővé tenni. A FETIKÖVIZIG által lezárt területen éjszaka horgászni tilos!

Tilos továbbá a vízbe lépni és a vízben tartózkodni, valamint a vízben különféle tárgyakat (pl. etetőkaró) elhelyezni vagy rögzíteni! A csalit és az etetőanyagot csak horgászbottal, önerőből lehet a kívánt helyre bejuttatni. A tározón mindennemű vontatott műcsalival való horgászat egész évben tilos, kivétel az egyágú horoggal szerelt gumihal és a hasonló jellegű plasztik műcsalik. A tározó partján és annak 10 méteres körzetében tüzet rakni és sátorozni tilos! Tilos a horgászat a leeresztő zsiliphez vezető csatorna (kifolyócsatorna) teljes területén, továbbá tilos horgászni a csónakkikötőnél és a befolyó csatornánál, valamint éves jegy birtokában a napijegyes horgászok számára kijelölt stégeken! A helyi horgászrend megsértése vagy be nem tartása a cselekmény jellegétől függően eljárást von maga után! A horgászati szabályok és a helyi horgászrend megsértése esetén a területi engedély bevonásra kerül!
A horgásztanyán büfé üzemel, ahol napijegy váltható!

Nyíregyháza, 2016. április 20.

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KÖZHASZNÚ SZÖVETSÉGE

hungary flag   slovak flag   ukraine flag   roman flag

logo color 200

ALSÓ- ÉS FELSŐ TISZA ÉS VÍZRENDSZERE horgászrendje

(Érvényes 2020.02.01-től)

Kedves Horgásztárs!

Üdvözöljük a Tiszán és vízrendszerén! A vízterület tisztaságának és környezetének megóvása mindannyiunk érdeke! Ezúton kívánunk kedvező vízjárást, a halgazdálkodási hasznosító, a Sporthorgász Egyesületek Sz-Sz-B. megyei Közhasznú Szövetsége nevében! Hal és vízvédelemmel kapcsolatos bejelentéseit a Szövetség 42/411-372, illetve a 30/62-72-882 telefonszámán vagy a Szövetség e-mail címére: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. teheti meg. 

Az engedélyen szereplő halgazdálkodási vízterületeken horgászati és halászati tevékenységet folytatni a Horgászat és Halászat Általános Szabályai alapján és az attól eltérő alábbi rendelkezések szerint lehet:

Horgászni és halászni csak mások zavarása, a folyó és vízrendszere földműveinek, műtárgyainak, építményeinek megrongálása, vagy megbontása nélkül lehet. Szemetelni, illetve szemetes helyen halfogási tevékenységet végezni tilos! A szemetes helyen horgászótól, halászótól a területi engedély bevonásra kerülhet. A horgász/halász köteles tevékenysége befejeztével a szemetet magával vinni! A horgász/halász a horgász/halász-helyet korlátozott látási viszonyok és az éjszaki horgászat/halászat esetén köteles jó láthatóan megvilágítani, az ellenőrzést lehetővé tenni, valamint a horgász/halász köteles magát a halőr intézkedésének alávetni, utasításainak megfelelően eljárni, felszólításának eleget tenni. A halfogásra vonatkozó szabályok megsértése halgazdálkodási hatósági eljárást, büntető vagy szabálysértési, illetve egyéb eljárást is vonhat maga után. A helyi horgász/halászrend megsértése, a hal fogásával, gyűjtésével összefüggő jogszabálysértés észlelése alkalmával a halőr, az állami horgász/halász-jegyet, és/vagy a területi engedélyt is visszatarthatja!

Kifogható halmennyiségek: A horgászat/halászat során a jogszabályokban meghatározott fogási, méretbeli, időbeni korlátozások a 133/2013. évi VM rendelet 9. sz. melléklete szerint érvényesek, az alábbi eltérésekkel:

Az emelőhálós halász és a felnőtt horgász naponta: a méret- és darabszám korlátozással védett (nemes hal) halfajokból fajonként legfeljebb 3 db-ot, összesen 5 db-ot foghat. Ugyanezen rendelet 8. sz. melléklet II. részében felsorolt valamennyi halfaj az egyéb halak napi kifogható mennyiségébe (10 kg) beleszámít. Az éves elvihető mennyiség: max. 100 db nemes hal. Varsával történő halászat esetén a halász köteles a varsákat max. 24 óránként ellenőrizni (felnézni)! Az engedélyezett, karókkal rögzített szél-varsákkal (max. 3 db) kifogott idegenhonos halfajokra mennyiségi korlátozás alapesetben nem vonatkozik, a halak megtarthatók, de amennyiben a varsák egyszeri felnézését követően, adott napon kifogott, napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos és idegenhonos, invazív halak együttes mennyisége meghaladja a 10 kg-ot, akkor a halászatot (ismételt felnézést) aznapra be kell fejezni.

A kedvezményes területi engedéllyel rendelkező horgász naponta: a méret- és darabszám korlátozással védett (nemes hal) halfajokból legfeljebb 2 db-ot, összesen 3 db-ot foghat. Ugyanezen rendelet 8. sz. melléklet II. részében felsorolt valamennyi halfaj az egyéb halak napi kifogható mennyiségébe (7 kg) beleszámít Az éves elvihető halmennyiség: 70 db nemes hal.

Gyermek horgász: 1 db nemes halat, max. 5 kg egyéb halat foghat, valamint a hivatkozott VM rendelet 8. sz. melléklet II. részében felsorolt valamennyi halfaj az egyéb halak napi kifogható mennyiségébe (5 kg) beleszámít az éves elvihető mennyiség: 50 db nemes hal!

Tilos megtartani és elvinni a 10 kg-nál nagyobb Süllőt, Csukát és Pontyot! A halat mérlegelés és az esetleges fényképezés után kíméletesen vissza kell engedni a vízbe. Plasztik műcsalival történő horgászat esetén összesen 1 db egyágú horog használható.

November 01-től, március 15-ig a szonár használata, a vermelő halállományok védelme érdekében továbbra is tilos!

A Tisza folyón és vízrendszerén eseti jelleggel haljelölési tevékenységet is végez a Horgász Szövetség. A haljelet, a kifogásának helyét, idejét, a hal tömegét, testhosszát, magasságát, valamint a horgász nevét és lakcímét tartalmazó feljegyezést kérjük postán a Megyei Horgász Szövetségnek (4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 23. fsz. 10) megküldeni, vagy a halőr részére átadni. Méreten aluli hal esetében csak a megjelölt adatokat kell feljegyezni, a jelet nem szabad eltávolítani! A haljelet beküldők, illetve az adatot szolgáltatók tárgyjutalomban részesülnek (200 m horgász-zsinór, vagy wobbler), évvégén pedig értékes tárgynyeremények kerülnek kisorsolásra!

Nyíregyháza, 2020.január 10.

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KÖZHASZNÚ SZÖVETSÉGE

hungary flag   slovak flag   ukraine flag   roman flag

logo color 200

Horná a dolná Tisza a jej povodie

Rybársky poriadok (Platný od 1. 2. 2020)


Vítame vás na Tisze a jej povodí! Záujmom všetkých je ochrana čistoty vodného toku a jeho prostredia! Aj touto cestou prajeme k príjemnej rybačke vhodnú vodnú hladinu, príjemné počasie v mene Zväzu športových rybárov župy Szabolcs-Szatmár-Bereg Neziskovej organizácie. Pripomienky ohľadne rýb a ochrany vôd môžete nahlásiť na zväz tel.: 42/411-372, alebo 30/62-72-882 alebo na email zväzu: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .

Na povolenke vyznačeného revíru je možné loviť podľa všeobecne platných rybárskych predpisov a nasledovných ustanovení:

Rybárske právo je možné vykonávať bez rušenia iných osôb, bez poškodzovania komunikácií, pamiatok a stavieb. Znečisťovať prostredie, alebo začať lov na znečistenom prostredí je zakázané. Od rybára loviaceho na znečistenom prostredí môže byť odobraná rybárska povolenka. Rybár je povinný po ukončení rybolovu odnieť so sebou smeti. Pri obmedzenej viditeľnosti a v noci je rybár povinný byť osvetlený, umožniť vykonanie kontroly rybárskej stráži a vykonať opatrenia nariadené rybárskou strážou. Porušenie predpisov pri výkone rybárskeho práva môže mať za následok úradný postup, trestnoprávne konanie alebo iné opatrenia. Pri porušení lovu rýb, pri zistení priestupku pri privlastnení rýb má rybárska stráž oprávnenie na odobratie rybárskeho lístka a oblastnej povolenky!

Množstevá ochrana rýb: pri výkone rybárskeho práva zákonom dané opatrenia na množsvo, mieru a časové obmedzenia sú dané zákonom 133/2013 dané v prílohe č.9 vydané Ministerstvom pre rozvoj vidieka s nasledovnými úpravami:

Rybár loviaci do sietí a dospelý rybár môže uloviť denne: ryby obmedzené mierou a počtom (ušľachtilých rýb) jedného druhu 3 ks, spolu 5ks. Z toho istého zákona prílohy č. 8 v druhom odseku vymenovaných druhov rýb v kategórii ostatných rýb ulovené denné množstvo (10 kg) včetne. Množstvo ulovených rýb za rok pre vlastnú potrebu: 100 ks ušľachtilých rýb. Pri love rýb s vršami (pascami na ryby) je povinný kontrolovať vrše maximálne do 24 hodín (vytiahnutím na hladinu)! Pre povolené, kolíkmi upevnené vrše (max. 3 ks) neplatí množstevné obmedzenie lovu inváznych nepôvodných druhov rýb, ale keď denný úlovok prekročí 10 kg inváznych nepôvodných druhov a pôvodných druhov rýb spolu je nutné ukončenie rybolovu v uvedený deň.

Rybár so zvýhodnenou oblastnou povolenkou denne: ryby obmedzené mierou a počtom (ušľachtilých rýb) môže uloviť z jedného druhu 2 ks, spolu 3ks. Z toho istého zákona prílohy č. 8 v druhom odseku vymenovaných druhov rýb v kategórii ostatných rýb môže uloviť denné množstvo (7 kg) včetne. Množstvo ulovených rýb za rok pre vlastnú potrebu: 70 ks ušľachtilých rýb.
Detský rybár: 1 ks ušľachtilej ryby, max. 5 kg iných druhov rýb, Z toho istého zákona prílohy č. 8 v druhom odseku vymenovaných druhov rýb v kategórii ostatných rýb môže uloviť denné množstvo (5 kg) včetne. Množstvo ulovených rýb za rok pre vlastnú potrebu: 50 ks ušľachtilých rýb.

Je zakázané odniesť ryby nad 10 kg z uvedených druhov: zubáč, šťuka a kapor! Ryby po odvážení a prípadnom fotení je potrebné opatrne vrátiť do vody. V prípade lovenia gumenými nástrahami je povolené použitie 1 ks jednoháčika.

Od 1. novembra do 15. marca je zakázané používanie sonaru z dôvodu ochrany rýb.

Na rieke Tisa a jej povodí Rybársky zväz vykonáva značkovanie rýb. Značku, miesto ulovenia, čas, váhu ryby, dĺžku, výšku prosíme s menom rybára a adresy zaslať poštou na župný rybársky zväz (4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 23. fsz. 10), alebo odovzdať rybárskej stráži. V prípade podmierečnej ryby nahláste len namerané údaje, značku neslobodno odstrániť! Zasielatelia týchto údajov budú odmenený vecnými cenami (200 m rybársky vlasec, alebo wobler), a na konci roka budú vylosované hodnotné ceny!

Nyíregyháza, 10. januára, 2020

Združenia športového rybolovu

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KÖZHASZNÚ SZÖVETSÉGE

hungary flag   slovak flag   ukraine flag   roman flag

logo color 200

Порядок рибалки на водах р.Тиса

(дійсний з 01.02.2019 р)

Шановний риболов!

Вітаємо Вас на річці Тиса ! Захист навколишнього та водного середовища наша спільна ціль. Від імені неприбуткової організації Об’єднання спортивних рибалок області Саболч-Сатмар-Берег хочемо Вам побажати доброго улову і приємно провести час.

Повідомлення щодо охорони водного середовища та з питань риболовлі можете здійснити за телефоном 003642 411-372 або 0036 30 62-72-882, а також по електронній пошті Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .

Рибалку на території водного господарства, яке зазначене у Вашому дозволі можна здійснювати у відповідності до Загальних правил ловлі риби, а також з врахуванням зазначеного нижчу:

Здійснювати рибалку дозволяється без пошкодження об’єктів водного господарства. Також забороняється заважати іншим рибакам. Забороняється смітити під час рибалки , а також здійснювати рибалку на засміченій території. За рибалку на засміченій території або за викидання сміття може бути вилучений дозвіл на рибалку. Після завершення рибалки рибак зобов’язаний прибрати за собою територію і вивезти з собою сміття.

При здійсненні рибалки у темну пору рибак зобов’язаний добре освітити територію, забезпечити належні умови для перевірки працівникам рибної інспекції, а також виконувати інструкції інспектора.

За порушення Правил риболовлі інспектор по рибної інспекції може відкрити службове провадження, а в окремих випадках порушника можуть притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності. При виявленні інспектором порушень під час рибалки може вилучати Державний дозвіл на рибалку або дозвіл на проведення рибалки на певній території.

Щодо кількості виловленої риби: Критерії щодо кількості, розміру виловленої риби та періоду рибалки затверджені Додатком № 9 Постанови VM № 133\2013 з врахуванням викладеного нижче.

Дорослі риболови щоденно: із тих риб, на які розпоширюються розмірні або кількісні обмеження (благородні сорти риб) не більше 3 риби з кожного сорту, але в загальній кількості не більше 5 штук. Із кожного сорту риб перерахованих у Другій частині Додатку №8 згаданої вище постанови в загальну кількість щоденно можливої кількості виловленої риби (10кг) враховуються і кількість виловленої риби благородних сортів. Щорічна максимальна кількість виловлених благородних сортів риб – 100 штук. Риболови власники пільгового територіального дозволу щоденно: із тих риб, на які розпоширюються розмірні або кількісні обмеження (благородні сорти риб) не більше 2 риб з кожного сорту, але в загальній кількості не більше 3 штук. Із кожного сорту риб перерахованих у Другій частині Додатку №8 згаданої вище постанови в загальну кількість щоденно можливої кількості виловленої риби (7кг) враховуються і кількість виловленої риби благородних сортів. Щорічна максимальна кількість виловлених благородних сортів риб –70 штук.

Риболови дитячого віку: 1 штук благородної риби, інших риб в максимальній кількості 5 кг риб. Другою частиною Додатку №8 згаданої вище постанови в загальну кількість щоденно можливої кількості виловленої риби (5кг) враховуються і кількість виловленої риби благородних сортів. Щорічна максимальна кількість виловлених благородних сортів риб –50 штук
Забороняється забирати з собою Судака, Щуку і Окуня які важать 15 кг і більше! Після зважування та можливого фотографування рибу негайно треба повернути у водойму .
З 01 листопада по 15 березня з метою захисту риб які гніздяться під час рибалки забороняється використання сонару!

Об’єднання спортивних рибаків на водах р.Тиси селективно здійснює і маркування риб. Позначку риби, місце та дату вилову, вагу і розмір риби, а також Прізвище і адрес рибака, який виловив просимо по можливості надіслати за адресою: 4400 Nyiregyháza, Dózsa György út 23, fsz 10.

При вилову риби нижчого розміру забороняється знімати із риби позначку, потрібно фіксувати дані маркера!

Особи які надіслали перераховані дані нагороджуються подарками (200 м волосні(ліски) або воблер), а в кінці року будуть учасниками лотереї із можливістю виграти цінні призи.

Ніредьгаза, 14.01.2019 р.

Неприбуткова Організація
Об’єднання спортивних рибалок
Області Саболч-Сатмар-Берег

hungary flag   slovak flag   ukraine flag   roman flag

logo color 200

REGULI DE PESCUIT APLICABILE ZONEI TISA DE SUS SI DE JOS

(cu aplicabilitate din 01.02.2020)

Bine ati venit in sistemul de ape a Tisei! Telul nostru comun este pastrarea curateniei apei si a mediului inconjurator! Pe aceasta cale va dorim navigatie placuta in numele administratorului apelor, a asociatiei de pe pescuit sportiv sz-sz-b si in numele consiliului local !Pentru a sesiza nereguli in legatura cu fauna piscicola si apararea apelor, puteti apela la Asociatie la numerele de telefon 42/411-372 respectiv 30/62-72-882 sau pe email la adresa Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Exista urmatoarele reguli pentru pescuitul recreativ si comercial.

Se poate pescui sportiv si comercial fara a deranja lucrarile de amenajare ale teritoriului, constructii aferente sau alte persoane. Este interzis sa se face mizerie de asemenea este interzis pescuitul in zone unde exista mizerie lasata.

Permisul de pescuit va fi retras celor care vor face mizerie si vor lasa gunoaie dupa ei. La sfarsitul activitatii de pescuit pescarul este obligat sa adune mizeria si gunoaiele si sa le duca cu el.
Pe timp de noapte este obligatoriu ca pescarul sa aiba lumina, zona de pescuit sa fie bine iluminata astfel incat sa se poata efectua mai usor eventuale controale ale paznicilor de pescuit. De asemenea indicatiile acestora si sfaturile acestora vor fi obligatorii pentru pescari.

In cazul nerespectarii regulilor de pescuit acestea pot atrage sanctiuni contraventionale, sesizarea diverselor organe abilitate sa ia masuri impotriva pescarilor.
In cazul in care se constata nereguli ce catre paznicii de pescuit acestia au dreptul sa retina permisul de pescuit/taxa de zi platita/sau permisul de zona.

Cantitate si dimensiunea de peste retinuta:

Aceasta este specificata conform anexei la prezenta, art.133/2013 capitolul 9, cu urmatoarele precizari:

Pescarii profesionisti si cei sportivi pot retine in cazul speciilor protejate, pe specie maxim 3 buc in total 5 buc. Conform cap.8, paragraf 2 sunt enumerate anumite specii de peste a caror retinere este limitata la 10 kg /zi. Retinerea anuala de peste este 100 buc. In cazul pescuitului cu varse pescarul este obligat sa controleze varsele la un interval de max 24 de ore.
In cazul varselor de vant stabilizate cu pari (max 3 buc) aceste limitari nu se aplica la specii considerate invazive, acesti pesti se retin. Dar in cazul in care se depaseste cantitatea de 10 kg pescuitul aferent acelei zile se considera incheiat.

Pentru cei care beneficiaza de permis de pescuit cu taxa redusa, acestia pot retine conform limitarilor aplicate din speciile considerate nobile, max 2 buc in totala 3 buc de peste. Conform cap. 8, paragraf 2 sunt enumerate anumite specii de peste a caror retinere este limitata la 7 kg/zi. Retinerea anuala de peste este 70 buc.
Pescarii copii: pot retine max 1 buc din speciile nobile, max 5 kg de peste din alte specii.

Conform cap. 8, paragraf 2 sunt enumerate anumite specii de peste a caror retinere este limitata la 5 kg/zi. Retinerea anuala de peste este 50 buc.
Este interzisa retinerea exemplarelor de salau, stiuca sau crap care depasesc 10 kg! Aceste exemplare dupa cantarire si eventuala fotografiere trebuie eliberate cu grija. In cazul pescuitului cu naluci de plastic este permisa folosirea unui singur carlig individual.

Incepand cu data de 1 noiembrie si pana la data de 15 martie este interzisa folosirea sonarului, pentru a proteja speciile de peste.
Asociatia de pescuit poate pe cursul raului Tisa sa efectueze activitati de marcare a pestilor. In cazul in care sunt capturate aceste exemplare va rugam sa predati paznicului sau sa trimiteti cu posta la urmatoarea adresa Megyei Horgasz Szovetseg (4400 Nyiregyhaza, Dozsa Gyorgy utca 23. fsz. 10.) aceste date: specia, locul capturarii, perioada, greutatea, lungimea si latimea pestelui, numele si adresa pescarului. In cazul unui peste sub dimensiunea legala, este necesara doar transmiterea datelor, este interzisa indepartarea marcajului.
Pescarii care vor transmite aceste date vor fi recompensati cu premii in obiecte (200 m de fir de pescuit sau voblere) de asemenea vor participa la sfarsit de an la o tombola cu premii consistente.

Nyiregyhaza, 
10.01.2020

 

 

logo color 700

ozetanya.jpg

Vízirendészeti Rendőrőrsök

Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj
Cím: 3910, Tokaj,
Széchenyi sétány 9/B.
Telefon: 47/352-677;
BM telefon: 30/66-39-576

Vízirendészeti Rendőrőrs Vásárosnamény
Cím: 4800 Vásárosnamény,
Wammala út 1-3.
BM telefon: 03-32/63-19

Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező cég, a villantomagazin.com és villantomagazin.hu is használ cookie-kat. A cookie (magyarul süti) egy kisméretű egyedi szöveges információs fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. Adatvédelmi szabályzat